<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1959785734240817&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
pampers head.png
1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15

4 болон 5 сартайгаас эхлэн хүүхдийн хөдөлгөөн идэвхитэй болж эргэн тойрны юмс үзэгдлийн талаар танин мэдэж, мөлхөж сурах эхлэл тавигдаж эхэлдэг. Хүүхдийн хөгжлийн энэхүү үе шатанд хүүхдэд саад болохгүй, тав тухтай, арьсыг хуурай хэвээр байлгах живх хэрэглэх нь чухал. Шингээгч сувдан ширхэгүүд нь 30 дахин их шингэнийг шингээж Pampers® Active Baby­™ онцгой хуурай байлгана.

allnightworld.png

Шингээгч сувдан ширхэгүүд нь өөрөөсөө 30 дахин их шингэнийг шингээх чадвартай

Дээд шингээгч давхарга нь живхний чийгийг хуваарилдаг

Нэмэлт давхарга нь шингэнийг хурдан шингээж хүүхдийг бүхэл шөнийн турш тайван амгалан нойрсуулна.

Шингэнийг нэвтрүүлэхгүй

Хүүхдийн хөдөлгөөнд саад учруулахгүй

comparison.png
pampers_0007_Layer-15.png
pampers_0006_Layer-17.png
pampers_0009_Layer-16.png
pampers_0000s_0004_Pumpers.png