<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1959785734240817&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
gillette-head.png
1 / 13
12 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
13 / 13
7 / 13
8 / 13
8 / 13
8 / 13
8 / 13
1 / 13
12 / 13
2 / 13
3 / 13

1. Илүү сайжруулсан чийгшүүлэгч судал нь сахал хусах
үед арьсыг сайтар чийгшүүлнэ.

2. Маш нарийн 3 цувраа ир бүхий хөдөлгөөнт толгой.
Ир бүр нь сахлын хутган дээр ирж буй даралт болон
арьсны гадаргыг гайхалтай мэдрэн сахал хусахад илүү эвтэйхэн
болгодог.