<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1959785734240817&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
21618526_1537923849578503_363758539_o.png
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11

Wellaton  үсний будаг нь найрлагандаа агуулсан бичил пигмент болон үсний гүнд нэвтэрч шинэ ТМ WELLA технологийн тусламжтайгаар үсний өнгийг тод хэвээр нь удаан хугацааны турш хадгална.