<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1959785734240817&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
21390624_10208184596047404_1771457170_o.png

Үсэнд тань шаардлагатай тэжээлийг өгч, илүү эрүүл бат бөх байхад тусална. 

  • Үсний онцлогт тохирсон бүтээгдэхүүнүүд 
  • Үсний байгалийн чийгийн тэнцвэртэй байдлыг хадгална. 
  • Гэмтэлтэй үсний эрчимтэй эмчилгээ