<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1959785734240817&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Naturella_banner.jpg
1 / 13
12 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
13 / 13
7 / 13
8 / 13

Шингээгч сувдан ширхэгүүд нь өөрөөсөө 30 дахин их шингэнийг шингээх чадвартай

Дээд шингээгч давхарга нь живхний чийгийг хуваарилдаг

Нэмэлт давхарга нь шингэнийг хурдан шингээж хүүхдийг бүхэл шөнийн турш тайван амгалан нойрсуулна.

Шингэнийг нэвтрүүлэхгүй

Хүүхдийн хөдөлгөөнд саад учруулахгүй