<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1959785734240817&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
21363450_10208184683649594_1738468840_o.png
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11

Хувцас эдлэлийг зөөлрүүлж, анхилам сайхан үнэртэй болгоно. Мөн хувцас эдлэлийг муудагх 3 шинж чанараас найдвартай хамгаална. 

  • Бөөгнөрөхөөс хамгаална 
  • Хэлбэрээ алдахаас хамгаална 
  • Өнгөө алдахаас хамгаална.