<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1959785734240817&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Always_top_banner.png
1 / 13
12 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
13 / 13
7 / 13
8 / 13
Always Ultra ариун цэврийн хэрэглэл нь "Үнэр саармагжуулах
механизм" технологиор бүтээгдсэн ба дараах 3 үе шаттайгаар
їнэрийг хязгаарлана:

Саармагжуулалт. Таагүй үнэр үүсгэгч молекулуудыг хэвийн
молекул болгон хувиргана

Түгжих. Таагүй үнэр үүсгэгч молекулуудыг түгжин агаартай
нэгдэхээс сэргийлнэ.

Үнэрийг ариун цэврийн хэрэглэлийн гүнд барих. Шингэнийг
шингээгч давхаргын гүнд барьснаар сарын тэмдгийн шингэний
орчинд таагүй үнэр үүсгэгч бактери үржихээс сэргийлнэ. Супер
шингээгч давхаргыг үнэр саармагжуулагч шинэ технологитой
нэгтгэснээр таагүй үнэрийг өнгөлөн далдлах биш, харин
үндсээр арилгадаг.
upside-down.png