<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1959785734240817&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Огноо: 2017-11-23

Хүүхдүүдэд зориулсан танин мэдэхүйн сонирхолтой баримтууд

Мэдлэг бол хүч. Өдөр бүр шинэ зүйлсийг сурах нь бидэнд олон талаар өсөж хөгжихөд тусалдаг. Хүүхдүүд харж, ...

Огноо: 2017-10-16

Хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх нь

Үр хүүхдээ авьяас чадвартай, эрдэм мэдлэгтэй нэгэн болгохыг хүсдэггүй эцэг эх гэж үгүй. Хүүхдийнхээ авьяас...

Огноо: 2017-10-16

Хүүхдийн зан төлөв, ааш араншин хэрхэн бүрэлддэг вэ?

Эцэг эх болох амархан! харин ААВ ЭЭЖ болох хэцүү. Бид үр хүүхэдтэй болоод тэднийгээ өөрсдөө зөнгөөрөө...