<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1959785734240817&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Гарын авлага татах: "Угаалгын хөтөч"

Энэхүү цахим гарын авлагад хувцас эдлэлийн угаалгын таних тэмдгийн тайлбар болон угаалга хийхэд туслах заавар, зөвлөгөөнүүд багтсан. Үүнд

  • Ноос нооруулан хувцас угаах заавар
  • Угаалгын нунтгаа зөв сонгох
  • Угаалгын тэмдэглэгээний тайлбарууд
  • Хувцасны өнгө сэргээх аргууд гэх мэт мэдээлэл агуудагдсан. 

Та өөрийн и-мэйл хаягийг оруулан энэхүү цахим гарын авлагыг татан аваарай.

Бид таны и-мэйл хаягаар мөн илгээх болно.

Гарын авлага татах: "Угаалгын хөтөч" Энэхүү цахим гарын авлагад хувцас эдлэлийн угаалгын таних тэмдгийн тайлбар болон угаалга хийхэд туслах заавар, зөвлөгөөнүүдийг орууллаа.   Та өөрийн и-мэйл хаягийг оруулан энэхүү цахим гарын авлагыг татан аваарай.  Бид таны и-мэйл хаягаар мөн илгээх болно.